حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷

هفته پژوهش

وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1379 به منظور ترویج فرهنگ پژوهش چهارمین هفته از آذر ماه را به نام هفته پژوهش نامگذاری کرده است