سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

نوشیدن آب به هنگام ورزش

نوشیدن آب به هنگام ورزش


Loading the player...

هنگام ورزش، دماي بدن افزايش مييابد و مهمترين سامانه تعادل دماي بدن به کمک عرق كردن تنظيم ميشود. لذا براي اينكه اين سيستم كارش را به خوبي ادامه دهد ، بايد آب از دست رفته در حين فعاليت ورزشي را كاملا جبران كنيم. دوسوم وزن بدن ما را آب تشكیل ميدهد، پس مهمترين ماده حياتي كه بايد روزانه به مقادير كافي به بدنمان برسانيم، بعد از هوا، آب است. جبران آب از دست رفته طي فعاليت فيزیكي به پاك كردن سمومي كه طي فعاليت ورزشي در بدن ايجاد ميشود كمك ميك‌ند و باعث ميشود شادابي و نشاطمان را طي روز حفظ كنيم. بايد توجه كنيم كه تشنگي علامت خوبي براي جبران مايعات از دست رفته بدن نیست. بنابراين بايد برنامه منظمي براي دريافت مايعات به خصوص هنگام فعاليت بدني داشته باشيد. روزانه بيش از مقدار دلخواهتان آب بنوشيد به خصوص زماني كه در گرما ورزش ميك‌نيد. باید دو ساعت قبل از ورزش یك يا دو ليوان مايعات بياشاميد و15 دقيقه قبل از شروع ورزش یك ليوان ديگر نيز بنوشيد. توصیه میشود، در طي ورزش نيز به منظور جبران مايعات از دست رفته، دفع گرما و سموم از بدن و كاهش خستگي هر 15 تا 20 دقيقه، نصف ليوان تا یك ليوان آب بنوشيد و پس از اتمام فعاليت ورزشي نیز به طور مرتب به مصرف مايعات ادامه دهيد. براي تأمين كامل مايعات بدن ميتوانيد روزانه مقاديري آبميوه، ليموناد، دوغ خانگی کم نمک، نوشيدنيهاي سالم و خوردن یهايي كه آب زيادي دارند مانند انواع ميوه )هندوانه، خربزه، طالبي، گرمك، هلو، مركبات و ...(، سبز يها )كاهو، خيار، گوجه فرنگي و...( و سوپ رقیق مصرف کنید. همچنین پیشنهاد میشود به منظور جبران مايعات اتلاف شده بدن، از مصرف زياد چاي و قهوه پرهيز كنيد؛ چرا كه اين مواد باعث دفع بيشتر آب از بدن ميشوند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.