رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

نماهنگ امنیتی

دانلود

نماهنگ امنیتی(آرزویم)

با صدای میلاد کنانییعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید