جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

نماهنگ آمده ام عقده گشایی کنم

نماهنگ آمده ام عقده گشایی کنم


دانلود

آمده ام عقده گشایی کنم یا رضا

از درت ای شاه گدایی کنم ای رضا

بر حرم دوست پرستو شوم

ریزه خور ضامن آهو شوم