جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

نام آوران سرزمین من

تهیه کننده: محمد رضا رسولی

گوینده: فرزین ممظفری

نام اوران سرزمین من عنوان یکی از تولیدات رادیو جهان بین است که به معرفی بزرگان و مشاهیر چهارمحال و بختیاری می پردازد. در برنامه نام آوران سرزمین من مفاخر، سرداران شهید، مشاهیر علمی، فرهنگی و هنری چهارمحال و بختیاری معرفی و مخاطبان با زندگی نامه، آثار، سخنان و عقاید شخصیت های برجسته و بزرگان این دیار از گذشته تا کنون آشنا می شوند. این برنامه به تهیه کنندگی محمدرضا رسولی و گویندگی فرزین مظفری روزهای فرد ساعت8:35 دقیقه از رادیو جهان بین پخش می شود.

سال تولید: 1399