جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

میزگردهای تخصصی در ایرنا مرکز شهرکرد برگزار می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

میزگردهای تخصصی در ایرنا مرکز شهرکرد برگزار می شود

برگزاری میزگردهای اختصاصی در ایرنا

میزگردهای تخصصی در ایرنا مرکز شهرکرد برگزار می شود

به گزارش ایرنا،تاکنون برگزاری سه میزگرد تخصصی در حوزه هنر و اطلاع رسانی با حضور کارشناسان قطعی شده است.میزگرد تخصصی'سینمای آینده' با رویکرد بررسی فیلم کوتاه و اثر گذاری آن بر روند سینمای ایران و چهارمحال و بختیاری ، امسال به میزبانی ایرنا در شهرکرد برگزار خواهد شد.در این میزگرد تخصصی تعدادی از فیلمسازان و دست اندرکاران حوزه فرهنگ هنر چهارمحال و بختیاری به بحث و تبادل نظرمی پردازند.میزگرد دیگر،با عنوان'تئاتر چهارمحال و بختیاری؛چشم انداز،افق ها 'در سالجاری با حضور تعدادی از اهالی هنر تئاتر در ایرنای مرکز چهارمحال و بختیاری نیز برگزار خواهد شد.در میزگرد تخصصی سوم نیز ' بررسی نقش نشریه های محلی در اطلاع رسانی'در ایرنا مرکز شهرکرد با حضور اصحاب رسانه برگزار می شود.به گزارش ایرنا، نتایج و گفت وگو های این میزگردها ،همراه با گزارش تصویری،بر روی خروجی ایرنا مرکز شهرکرد قرار خواهد گرفت.