رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

میان این همه غوغا

دانلود

میان این همه غوغا میان صحن و سرایت

بگو که می رسد آقا  صدای من به صدایت

منی که بغض برآنم که دعبلانه برایت

غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایتیعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید