رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

موفقیت مجریان سیمای جهان بین در ارزیابی های سه ماهه نخست امسال - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیت مجریان سیمای جهان بین در ارزیابی های سه ماهه نخست امسال

موفقیت مجریان سیمای جهان بین در ارزیابی های سه ماهه نخست امسال

به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري:

بر اساس شاخص های ارزیابی مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما از اجرای مجریان مراکز استان ها در سه ماهه نخست امسال، ابوالفضل هادی پور، ناصر محمودی و فخری قائدی از مجریان سیمای جهان بین با کسب امتیاز90 در ردیف مجریان برتر و قابل تشویق جدول ارزیابی قرار گرفتند.

پوشش، آرایش، رعایت حدود شرعی و دینی و رعایت اصول حرفه ای اجرا؛ مؤلفه ها و شاخص های 4 گانه ارزیابی اجرای مجریان را تشکیل می دهد.