رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

مهدکودک

Loading the player...

سنجابک و برادرش در حال نقاشی کشیدن هستند. سنجابک درنقاشی خود چهره فرد ناشناسی را کشیده است . برادرش از او سوال می کند که این فرد کیست و سنجابک می گوید چون امسال باید به مهد کودک برود چهره مربی مهد را نقاشی کرده است. اما چون شناختی از مهد کودک ندارد از برادرش می خواهد انجا را ترسیم کند برادرش می گوید مهدکودک جایی فوق العاده ترسناک است و ....

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.