رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

ملاک شما برای انتخاب فرد اصلح

ملاک شما برای انتخاب فرد اصلح


شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و دینی هر ایرانی است که با اینکار برای خود و سرنوشت خود تصمیم گیری می کند اما ملاک هر ایرانی برای انتخاب فرد اصلح متفاوت می باشد.ولایت مداری، صداقت در گفتار، اشتغال زایی، همراهی با مظلومان و درماندگان و ...بعضی از ملاک های انتخاب می باشند