رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ملاک انتخاب شما چیست

دانلود

در کشور ایران افراد مختلفی زندگی می کنند که هر کدام عقاید و نظرات خاص خود را دارند در انتخابات ریاست جمهوری نیز ملاک های مختلفی وجود دارد که هر فردی بر اساس ملاک خود دست به انتخاب می زند