رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

ملاک انتخاب شما چیست

ملاک انتخاب شما چیست


دانلود

در کشور ایران افراد مختلفی زندگی می کنند که هر کدام عقاید و نظرات خاص خود را دارند در انتخابات ریاست جمهوری نیز ملاک های مختلفی وجود دارد که هر فردی بر اساس ملاک خود دست به انتخاب می زند