رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

مطالبات مردمی شهرکرد - نمایش محتوای خبر

 

 

مطالبات مردمی شهرکرد

سیستم فاضلاب دستشویی های عمومی میدان انقلاب یکماه است که مشکل پیدا کرده اند و تعطیل شده اند. لطفا مسئولین رسیدگی کنند.