جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری ارتقاء کیفیت نان در استان را خواستار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری ارتقاء کیفیت نان در استان را خواستار شد

ارتقاء کیفیت نان در استان

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری ارتقاء کیفیت نان در استان را خواستار شد

به گزارش ایرنا، ملک محمد قربانپور روز چهارشنبه در شورای آرد و نان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کیفیت نان تولیدی در نانوایی های استان مطلوب نیست و باید دستگاه های متولی و خدمت رسان بر این بخش نظارت بیشتری کنند. به گفته وی، به رغم سرمایه گذاری دولت در بخش ارتقاء کیفیت تولید نان، هنوز مردم با چالش نان بدون کیفیت مواجه هستند. قربانپور ادامه داد: آموزش و افزایش مهارت خبازان و شاگردان نانوایی ها باید پیگیری شود. مشاور استاندار درامور اجرایی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری با بیان مصوبه هیات وزیران مبنی بر آزادپزی نان در 20 درصد از نانوایی ها، گفت: این طرح از نیمه خردادماه در چهارمحال و بختیاری بدون ایجاد مشکل اجرا شد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه گفت: اکثر نانوایی ها در استان بصورت سنتی پخت نان را انجام می دهند. کیقباد قنبری اظهار داشت: براساس تفاهم نامه انجام شده با اداره آموزش فنی و حرفه ای، امسال کارگاه های آموزشی با هدف آموزش پخت صحیح نان برای خبازان و شاگردان نانوایی ها انجام می شود.