سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

مشارکت پدران در تربیت فرزندان

مشارکت پدران در تربیت فرزندان


Loading the player...

دانلود

گفته می شود یکی از معضلات عصرحاضر در ميان خانواده ها اين است كه پدران در تربيت فرزندان نقش كمرنگي ايفا میکنند. تحقيقات نشان داده كودكاني كه در غياب پدر پرورش پيدا میکنند، زمینه های بروز انحرافات اجتماعي و اختلالات رفتاري در آنان بيشتر است. پدراني كه مشاركت بيشتري در تربيت فرزندانشان دارند، همواره داراي فرزنداني هستند كه حس مسئولیت پذیری بيشتري در خصوص رفتار خود دارند. به طوري كه اين كودكان، كمتر از ديگران بخت و اقبال را به عنوان مشكلات رفتاري خود مطرح میکنند. فرزنداني كه پدرانشان وقت بيشتري صرف تربيتشان میکنند داراي توانمندي هاي بيشتري در حل مسائل، مهارت های كلامي و پيشرفت تحصيلي بوده اند. آنها ضمن داشتن روابط عميق تر با دوستان خود، خود كنترلي و مهارت بيشتر در بيان هيجانات و تشخيص احساسات و عواطف ديگران دارند. شواهد علمي بيانگر آن است كه افرادي كه در بزرگسالي همدلي بيشتري با ديگران نشان میدهند در كودكي از مشاركت صحيح پدر در تربيت خود بهره مند بوده اند.لذا به پدران توصيه میشود برای تربيت فرزندان، با مادر خانواده همراه شوند؛ زيرا ضمن كاهش بار مسئوليت مادر موجب پويايي خانواده از نظر پرورش صحيح و تعامل سالم و سازنده اعضاي خانواده میشوند.همچنين گفتني است که لحاظ كردن اين مهم الزاماً به سپري كردن ساعات متوالي با فرزندان نيست؛ چرا كه در روابط سازنده، همواره کیفیت بیشتر از کمیت مطرح میشود.

The participation of fathers in the upbringing of children

One of the problems present age is that the among families that fathers play a small role in educating children. Children who grow up without a father Fields of social deviations and behavioral disorders They are more

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.