رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

مسئولیت بزرگ

دانلود

امروز روز انتخاباته و ما هم می خواهیم رای بدهیم. بعد از پشت سرگذاشتن یک صف طولانی از مردم به صندوق رای رسیدیم. شاید برای شما هم  این سوال  پیش بیاد که افرادی که پشت میز نشستند چه مسئولیتی بر عهده دارند.این ویدئو برای شما از یک مسئولیت بزرگ صحبت می کنه