جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مستند جاده دزپارت(دژپارت)

Loading the player...
مستند جاده دزپارت(دژپارت)

دزپارت یا دژپارت جاده ای پلکانی است که گذشتگان با استیلا بر کوه و سنگ، آن را بنا کردند و معماری جاده سازی را نخستین بار در سخت گذرترین تنگه ها و دره های فلات مرکزی ایران به رخ جهانیان کشیدند. دزپارت (دژپارت) جاده ای است با نام جاده ابریشم کوچک که در عصر باستان ، دوران مختلف تاریخی و حتی تا چند صباحی از دوران معاصر فلات مرکزی ایران و زاگرس کاربردهای مختلف اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی،سیاسی و نظامی داشته است. این جاده 250کیلومتری، راهی میانبر برای اتصال فلات مرکزی ایران ( اصفهان) و خوزستان با پایتخت باستانی ایران یعنی پارس (فارس)، بوده و در دورانی نیز به عنوان جاده استراتژیک و نظامی برای کمک رسانی از فلات ایران به خوزستان مورد استفاده قرار گرفته است. در دوره ای از تاریخ نیز، این جاده به عنوان جاده بازرگانی یا جاده ابریشم کوچک ایران شناخته می شد و در بسیاری از دوران تاریخی از دزپارت به عنوان ایل راه و برای کوچ ایل و قبایل مختلف ایران زمین از جمله قوم بختیاری و لر استفاده شده است. بخشی از جاده دزپارت در گردنه رخ در محور شهرکرد به اصفهان، تنگه درکش و رکش،کتولا و بلوط بلند مشهود بوده و بلندترین نقطه این جاده در ارتفاعات زردکوه بختیاری و پست ترین نقطه آن در پایان گردنه رخ است. گمانه زنی ها قدمت این جاده در بخشی هایی مانند بخش جنوبی آن را هزاران سال نشان می دهد ومحوطه باستانی چشمه رباط در مسیر این جاده باستانی قرار داشته که این محوطه از چند تپه کوچک و بقایای ساختمانی یک مجموعه کاروانسرایی و همچنین آثاری از دوره پیش از تاریخ تشکیل شده است. در منابع و متون دوره اسلامی از صدر اسلام تا قرون میانه از این محل به عنوان رباط و یکی از آخرین منازل جاده باستانی خوزستان به اصفهان موسوم به جاده دزپارت یاد شده و در این محوطه می توان تاریخ کاروانسرای قرون میانه اسلامی و منازل جاده باستانی دزپارت دوران پیش از اسلام در ارتباط دشت خوزستان به فلات مرکزی و ناحیه اصفهان را در ذهن تداعی کرد. زهرا اردستانی در مستند جاده دز پارت با حضور کارشناسان مختلف به بررسی قدمت این جاده و نقش آن در کوچ ایل و قبایل مختلف ایران زمین از جمله قوم بختیاری و لر می پردازد.

تاریخ تولید: 95/05/24

تهیه کننده: زهرا اردستانی

گوینده: زهرا اردستانی

صدابردار: رضا میلانی بابا احمدی

نویسنده: زهرا اردستانی