رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

مردم و مسئولان

Loading the player...

در برنامه مردم و مسئولان با هدف ايجاد ارتباطي دوسويه بين مردم و مسئولان استاني و با پي گيري مطالبات مردم، مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به مسئولان انتقال داده  می شود و با حضور آنها در برنامه، پاسخ و راهكار حل موارد مطرح شده، بررسي و ارائه مي شود. «مردم و مسئولان» در بخش هاي گزارشي، تلفن، پيامك، بحث كارشناسي و پاسخگويي مسئولان سه شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقيقه  از رادیو جهان بین پخش مي شود.

تاریخ تولید: 1396/07/04

تهیه کننده: الهام فتاحی

گوینده: فرزین مظفری

صدابردار:شفیعی