مردم و مسئولان

در هفته دولت  مردم برنامه مردم و مسئولان با نگاهی ویژه به روی انتن می رود.در این برنامه با حضور مسئولین ارشد استانی به معرفی دستاوردهای  مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در طول سال 99 پرداخته می شود. مردم و مسئولاندر بخش های گزارشی، تلفن، پیامک، بحث کارشناسی سه شنبه چهارم شهریور ماه  از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه به تهیه کنندگی سیاووش قربانی پور و گویندگی شهرزاد شاهسمندی از رادیو جهان بین پخش می شود.

تهیه کننده: سیاووش قربانی پور

گوینده: شهرزاد شاهسمندی

گزارشگر: حمیرا فراتی