جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مردم و مسئولان

تهیه کننده و نویسنده: سیاووش قربانی پور

گوینده: سمیه علایی، شهرزاد شاهسمندی

گزارشگر: شهلا جمشیدیان

مردم و مسئولان به تهیه کنندگی سیاووش قربانی پور از رادیو جهان بین به روی انتن رفت . مردم و مسئولان  با هدف ایجاد ارتباطی دوسویه بین مردم و مسئولان استانی ،با پی گیری مطالبات مردم، مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را  به مسئولان انتقال داده و با حضور آنها در برنامه، پاسخ و راهکار حل موارد مطرح شده، بررسی و ارائه می شود. مردم و مسئولان در بخش های گزارشی، تلفن، پیامک، بحث کارشناسی و پاسخگویی مسئولان سه شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه از رادیو جهان بین پخش می شود

سال تولید: 1398