جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

مردم ومسئولان

تهیه کننده: سیاووش قربانی پور

گوینده: فرزین مظفری

گزارشگر: مجید عالی پور

برنامه مردم و مسئولان در فصل زمستان از رادیو جهانبین به تهیه کنندگی سیاووش قربانی پور به روی آنتن می رود .در این برنامه با هدف ایجاد ارتباطی دوسویه بین مردم و مسئولان استانی و با پی گیری مطالبات مردم، مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مسئولان انتقال داده و با حضور آنها در برنامه، پاسخ و راهکار حل موارد مطرح شده، بررسی و ارائه می شود. مردم و مسئولان در بخش های گزارشی، تلفن، پیامک، بحث کارشناسی و پاسخگویی مسئولان سه شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه به تهیه کنندگی سیاووش قربانی پور و گویندگی فرزین مظفری از رادیو جهان بین پخش می شود. با توجه به گسترش ویروس کرونا و آمار بالای قربانیان قسمت های مختلفی از این برنامه به این موضوع می پردازد.

سال تولید: 1399