جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از اطلاع رسانی ایرنا ستایش کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از اطلاع رسانی ایرنا ستایش کرد

محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از اطلاع رسانی ایرنا ستایش کرد

به گزارش ایرنا، شهرام احمدی روز یکشنبه در دیدار با رییس خبرگزاری ایرنای مرکز شهرکرد افزود: رسانه ها در تنویر افکار عمومی و فرهنگ سازی زیست محیطی به عنوان بازوان محیط زیست عمل می کنند.
وی گفت: مساله محیط زیست امروز یک موضوع جهانی است و تبیین این مهم بدون حضور و کمک رسانه ها امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست به نفع بشریت است، اظهار داشت: بخشی نگری یکی از آفت هایی است که گریبان محیط زیست، توسعه و اقتصاد را گرفته است.
احمدی افزود: مدیریت زیست بوم یکی از برنامه های اصلی در حفظ و حراست از محیط زیست است که در این طرح تمام ذینفعان و افراد و دستگاه های ذیربط در بهره برداری و حفاظت بهینه از زیست بوم نقش موثر دارند.
رییس خبرگزاری ایرنا مرکز شهرکرد نیز در این دیدار گفت: استفاده از ظرفیت رسانه ها و افزایش مشارکت مردم، حفاظت از عرصه های طبیعی را آسان می کند و از این طریق می توان هر شهروند را به یک محیط بان تبدیل کرد.
کاظم شاملو افزود: مباحث آموزشی در زمینه حفاظت محیط زیست زمانبر است و باید به صورت مستمر از ظرفیت رسانه ها استفاده کرد.