لطف خدا

نمایش کوتاه رادیویی لطف خدا از صدای استانی مرکز چهارمحال و بختیاری(رادیو جهان بین) به تهیه کنندگی و کارگردانی حسن مجیدی به روی آنتن رفت. این نمایش رادیویی در یک فرصت پنج دقیقه ای گذری دارد به زندگی مرد نیکوکاری که با دستگیری از مستمندان سعی در داشتن کارنامه اعمال سفیدی دارد. مهندس مهرابی کارخانه دار ثروتمند و پولداری است که با پوشیدن لباس های مندرس و ساده خود را در نقش  یکی از کارگران کارخانه به نام علی جا زده و با بردن مواد غذایی و پول به درب خانه های افراد نیازمند سعی در رفع بخشی از مشکلات آنها دارد. در یکی از روزهایی که مهندس به درب خانه پیرزنی تنها و دردمند رفته بود مردی که از آن محل عبور می کرد او را شناسایی می کند اما مهندس قبول نمی کند و فقط می گوید تشابه چهره علت این اشتباه است. با این وجود از آشنایی مرد که حمید نام دارد با مهندس سوال می کند. حمید می گوید که سال گذشته در غیاب مهندس معاون کارخانه برای او پاپوش درست می کند و او را از کارخانه اخراج می کند. مهندس بسیار ناراحت می شود و.....

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان: حسن مجیدی

بازیگران: داریوش یوسف زاده، ناصر محمودی، الهه علیزاده

افکتور: ندا پولاد آبادی

صدابردار: رضا حیدری

تاریخ تولید: /documents/697991/82177220/lotfkhoda.jpg