جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

قدردانی نماینده مجلس خبرگان رهبری از مردم چهارمحال و بختیاری

قدردانی نماینده مجلس خبرگان رهبری از مردم چهارمحال و بختیاری


راهیابی آیت الله اسلامیان برای بار دوم به مجلس خبرگان رهبری

قدردانی نماینده مجلس خبرگان رهبری از مردم چهارمحال و بختیاری

آیت الله اسلامیان درپیامی ازحضورحماسی مردم، نقش آفرینی برگزارکنندگان انتخابات، عوامل رسانه ملی درشکل گیری این رویداد بزرگ قدردانی کرد. در پیام ایت الله اسلامیان امده است: رشد فزاینده ی سیاسی و پای فشردن بر مردم سالاری دینی صادقانه، حقیقت تابناکی است که باحضورشما مردم بصیرو شجاع در پای صندوق های رأی، بار دیگر دست ردّی به سینه نفاق و فتنه زد. دربخش دیگری از این پیام تاکید شده است: حماسه حضور شما پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسلامی به رخ همه بدخواهانی کشیدکه با صدها ترفند درپی متزلزل کردن این اعتماد و پیوند مقدس هستند. آیت الله اسلامیان برای دومین دوره پیاپی برکرسی نمایندگی مردم چهارمحال و بختیاری درمجلس خبرگان رهبری نشست.