جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

فصل نقره ای پاییز 97

تهیه کننده: سیده کبری موسوی

مجری و نویسنده: مهناز نجفی

بازیگران: محمدرضا رحمتیان، منیژه ابراهیمیان، الهه علیزاده

گزارشگر: فاطمه رفیعی

فصل نقره ای عنوان برنامه ایست ویژه گروه سنی نوجوان که هر روز از ساعت 16:15به تهیه کنندگی سیده کبری موسوی به روی آنتن می رود.این برنامه با هدف ایجاد شور و نشاط، تکاپو و پویایی و آگاهی بخشی به نوجوانان در بخش های متنوعی از جمله گزارش، معرفی سایت، معرفی کتاب، سرود و ترانه، داستانک، نمایش، آنونس و معرفی نوجوانان موفق هم استانی تولید و از رادیو جهان بین پخش می شود.فصل نقره ای به تهیه کنندگی کبری موسوی، با اجرای متن نمایشی توسط محمدرضا رحمتیان، منیژه ابراهیمیان، الهه علیزاده و مهناز نجفی که تنوع ویژه ای به برنامه می دهد و گزارشگری فاطمه رفیعی 16:15 به مدت 15 دقیقه به روی آنتن می رود.

سال تولید: 1397