فصل نقره ای

برنامه فصل نقره ای با رویکرد اطلاعاتی- آموزشی و تفریحی - سرگرمی به صورت تولیدی همه روزه بجز روزهای تعطیل در ساعت 16:15 الی 16:30 با تهیه کنندگی سمیه علایی برای مخاطب نوجوان به روی آنتن میرود. این برنامه با استفاده از یک شخصیت نوجوان به نام مهناز به همراه پدر، مادر، پدربزرگ ، مادر بزرگ و عمو به بیان دغدغه های نوجوانان می پردازد و به صورت غیرمستقیم چگونگی برخورد با این مسائل را به نوجوانان آموزش میدهد. برنامه فصل نقره ای در روزهای پنج شنبه به صورت گزارش محور می باشد که گزارشگر در طی آن با بیان موضوع برنامه با جمعی از نوجوانان به گفتگو می پردازد و نظر آنها را در مورد موضوع جویا میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سمیه علایی

گوینده بازیگر: مهناز نجفیان/ منیژه ابراهیمی/ محمدرضا رحمتیان/ مصطفی رااد/ رضا بابا احمدی میلانی/ ندا پولاد آبادی/ 

نویسنده: ندا پولاد آبادی

صدا بردار: شهناز نادری

تاریخ تولید: 94/06/01