سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

فرزند پروری هلوکوپتری

فرزند پروری هلوکوپتری


Loading the player...

دانلود

اصطلاح والدين هلوکوپتري اولين بار در سال1969 در كتاب والدين و نوجوانان دكتر هيم گينوتس توسط نوجواناني به كار رفت كه مي گفتند والدينشان ميخواهند همچون هلوكوپتر در اطرا ف آنها بچرخند(يعني ميخواهند آنها را بيش از حد تحت نظارت داشته باشند)اين والدين معمولا مسئوليت بيش از حدي درقبال تجارب فرزندانشان مخصوصا توفیقات و شكست هايشان برعهده ميگيرند. درواقع اين كار به معني درگير شدن در زندگي فرزندان است به شيوه اي كه بيش از حد كنترل كننده، محافظت كننده و حمايت كننده ا ست و دراين شيوه والدين بيش از حد مسئوليت پذيرند.

پيامدهاي فرزندپروري هلو كوپتري چيست؟

كاهش اعتماد به نفس و عزت نفس: مشكل اصلي فرزندپروري هلوکوپتري اين است كه نتيجه عكس ميدهد. پيام اساسي از والدين احاطه كننده به بچه ها ارسال ميشود و اين منجر به نابودی اعتماد به نفس ميشود.

عدم رشد مهارتهاي مقابله اي: هرچند در وهله اول والدين هميشه براي برطرف كردن خرابكاري ها و جلوگيري از اين مشكلات، در دسترس هستند اما مطالعات نشان داده كه فرزندپروري هلوکوپتري موجب میشود كه بچه ها در برخورد با مشکلات زندگي شان احساس ناشايستگي كنند.

افزايش اضطراب: تحقيقات نشان داده، فرزندپروري كنترل كننده با سطح بالاي اضطراب و افسردگي بچه ها ارتباط دارد.

عدم توسعه مهارت هاي زندگي: والديني كه هميشه بند كفش فرزندانشان را گره ميزنند، بشقا ب هايشان را ميشويند، ناهارهايشان را بسته بندي ميكنند، لباس هايشان را ميشويند و برکارها و برنامه هاي مدرسه نظارتدارند، حتي پس از اينكه فرزندشان از لحاظ جسماني و رواني قادر به انجام اين كارها هستند، مانع از تسلط فرزندشان به اين مهارت ها ميشوند.

چگونه ميتوانيد از والد هلوکوپتري شدن اجتناب كنيد؟

ما پدر و مادرها شغل بسيار سختي داريم. از یک سو نيازمند توجه به مشکلات، نقاط قوت و احساسات فرزندمان در زمان فعلي هستيم و از سوي ديگر نيازمند توجه به بزرگسالي كه در تلاش براي پرورش او هستيم. رساندن آنها از اينجا به آنجا، به همان اندازه كه براي فرزندان سختي هايي به همراه دارد براي خود ما هم سخت است. در اصطلاح كاربردي، اين به اين معني است كه به فرزندانمان اجازه بدهيم با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. به آنها فرصت بدهيم كه نااميدي و شكست را تجربه كنند و هنگامي كه شكست رخ ميدهد، به آنها براي جبران شکست كمك كنيم. به اين معني كه به فرزندانمان فرصت دهيم تا كارهايي را كه ازلحاظ جسماني و رواني قادر به انجام آن هستندخودشان انجام دهند.

Helicopter parenting

Helicopter parents too much responsibility for their children's successes and failures undertake. This means engaging in in the lives of children.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.