سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

عاقبت هم نشینی با دنیاپرستان

عاقبت هم نشینی با دنیاپرستان


آخرشب بود و دیگه خیلی خسته شده بودم درب مغازه را بستم و به سمت ماشینم که روبه روی مغازه پارک کرده بودم رفتم. یکدفعه صدای ترمز یه اشین نظرم را به خود جلب کرد . 50 متر جلوتر یه ماشین مشکی تمیز زده بود روی ترمز  و داشت دنده عقب به سمت من می آمد.روبه روی من که رسید شیشه ماشین را داد پایین و گفت آقا رضا ساعت هست خدمتتون ؟من که هنوز متوجه موضوع نشده بودم نگاهی به ساعتم کردم و خواستم جواب بدم که گفت: مرد حسابی به نظرت تو ماشین به این گرونی یه ساعت پیدا نمیشه؟

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.