سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

عاقبت فضولی

عاقبت فضولی


دانلود

آقای شلنگی در خیابان مشغول قدم زدن است که چشمش به بیلبورد تبلیغاتی یک موشک می خورد . از سر کنجکاوی مرد مخترع موشک را در یک تعمیرگاه پیدا می کند واو را تعقیب می کند تا کارگاه مخفی او را می یابد. بعد از اینکه مرد مخترع کارگاه خود را ترک می کند بی اجازه و از سر کنجکاوی وارد موشک می شود و شوع به گرفتن عکس سلفی می کند . کم کم به تمام وسایل داخل موشک دست می زند ناگهان  موشک روشن می شود و مرد شیلنگی را به فضا پرتاب می کند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.