جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

صفحه ی شما

تهیه کننده:سمیه علایی

نویسنده: سمیه علایی

دستیار تهیه: روح الله علیخانی

گوینده: گویندگان افتخاری استان

گزارشگر: گزارشگران افتخاری استان

صفحه ی شما از تولیدات مرکز چهارمحال و بختیاری است که روزهای جمعه ساعت 11صبح از رادیو جهان بین پخش میشود.برنامه ی صفحه ی شما به عنوان نمونه و ماکت برنامه هایی است که با تلاش و ابتکار مخاطبان و همکاران افتخاری رادیو که از تک تک نقاط استان است تهیه میشود. همکاران با همفکری برنامه سازان خوش فکر در جای جای استان  به دنبال طراحی برنامه ای در آخر هفته هستند که شنوندگان در آن سهم اصلی را دارند و باعث جذب مخاطب برای رادیو میشود و این عزیزان طرح های ذهنی خود را پیاده میکنند و جذابیت برنامه های رادیویی بخاطر تازگی طرح ها بیشتر میشود.

سال تولید: 1397