جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

صدای پای کارون

تهیه کنندگان: فاطمه دهقانی، سیده مریم رضوی، محمودرضا ستایش

گویندگان: شهرزاد شاهسمندی، زهرا پرورش، الهه علیزاده

صدابردار: آقای منسوجانی

برنامه صدای پای کارون کاری مشترک بین مرکز خوزستان و چهارمحال و بختیاری است که با در نظر گرفتن اشتراکات فرهنگی و اجتماعی در بین مخاطبان این دو مرکز تولید شده . این برنامه با روحیه ای شاد به بررسی اشتراکات فرهنگی و پتانسیل های این مناطق از کشور پرداخت . با استفاده از آیتم های مختلف جغرافیای فرهنگی این مناطق در جهت تقویت روحیه همدلی بین مخاطبان این دو مرکز مورد بررسی قرار گرفت .صدای پای کارون سعی می کنه شناخت مخاطبان از این مناطق را ارتقا بخشیده و با نشان دادن جاذبه های این مناطق مخاطبان این دو مرکز را ترغیب به مرودات بیشتر با یکدیگر نماید. برنامه " صدای پای کارون "  با تهیه کنندگی آقای ستایش و خانم ها فاطمه دهقانی و سیده مریم رضوی 19 و20آذر ماه  از ساعت 108تا 19 در رادیو خوزستان تولید و به روی آنتن هر دو مرکز رفت

سال تولید: 1397/09/19