جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

شور عاشورا

تهیه کننده: فاطمه دهقانی

گوینده: مریم خلجی

نویسنده: اسماعیل طادی

گزارشگر: مجید عالی پور

با فرا رسیدن عاشورای حسینی و سالروز شهادت امام حسین (ع)  شور عاشورا به تهیه کنندگی فاطمه دهقانی و گویندگی مریم خلجی نهم شهریور ماه از ساعت 9 تا 11 با آیتم های مختلفی همچون شعر شاعران هم استانی ،سخنرانی مذهبی، بسته های صوتی، نوحه و مداحی، آداب و رسوم مردم استان و ارتباط با خبرنگاران شهرستان ها از رادیو جهان بین به رویعاشورای حسینی در رادیو جهان بین انتن رفت

سال تولید: 1399