جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

شهر مهربانی

Loading the player...
شهر مهربانی

برنامه شهر مهربانی از صدای استانی مرکز چهارمحال و بختیاری (رادیو جهان بین) به روی آنتن رفت. این برنامه به صورت مشارکتی با همکاری صدا و سیمای استان و سازمان رفاهی تفریحی  شهرداری شهرکرد به تهیه کنندگی زهرا اردستانی در 10قسمت 60 دقیقه ای تهیه و تولید شده است و به معرفی مسائل و موضوعات شهری  مثل شهر و شهروند، افزایش درآمدهای شهری، حقوق شهروندی، شهر الکترونیک، جمع آوری و بازیافت زباله، وکاهش ترافیک شهری می پردازد. این برنامه با هدف افزایش آگاهی شهروندان  در راستای رفاه و افزایش حقوق شهروندی  هر چهارشنبه از ساعت 10:10دقیقه تا 11 به روی آنتن می رود. شهروندان به عنوان اعضای جامعه درحوزه های مختلف آن مشارکت دارند و در برابر حقوقشان مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهترشهر برعهده می گیرند ازاین رو شناخت این حقوق وتکالیف،نقش موثری درارتقاء فرهنگ شهروندی دارد. به همین علت سازمان رفاهی-تفریحی شهرداری شهرکرد، در راستای ساختن شهری آباد، از ایده های جدید و نو بهره گرفته و زمینه ی مشارکت شهروندان را درمدیریت شهری  با برگزاری جشنواره ی ایده های شهروندی برای نخستین بار فراهم کرده است. کلیه ی شهروندان که بیش از 15 سال دارند، می توانند جهت ارائه ی ایده های خود به صورت حضوری به دبیرخانه ی جشنواره (واقع در سازمان رفاهی- تفریحی شهرداری شهرکرد ) مراجعه و فرم های مربوطه را دریافت و پس ازتکمیل مجدداً به دبیرخانه تحویل داده وکدرهگیری خود را دریافت کنند. همچنین شرکت کنندگان می توانندفرم های مربوطه را از طریق پورتال سازمان به آدرس:http://refahi.shahrekord.ir نیزدریافت کنند. مهلت شرکت دراین جشنواره تا30دی ماه 1394 می باشد

تاریخ تولید: 1394

تهیه کننده: زهرا اردستانی

نویسنده: زهرا احمدی

گوینده: سمیه علایی

گزارشگر: شهلا جمشیدیان

صدابردار: حمید خواجه علی

ارزیاب پخش: ملک احمدیان