رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

شهر سنگی اوپلیستیخه تفلیس

یكی از مهمترین مكانهای دیدنی گرجستان که بین دو شهر تفلیس و باتومی در نزدیكی تفلیس می باشد، شهر سنگی اوپلیستیخه است که یکی از مهمترین مراکز سیاسی و مذهبی قبل از مسیحیت گرجستان بود، در حال حاضر بزرگترین شهر سنگی دنیا می باشد. در تحقیقات باستان شناسی، تعداد زیادی معابد و متعلقات دیگر مربوط به الهه خورشید، که قبل از آمدن مسیحیت، پرستش می شده اند، کشف شده است. مهمترین آثار باقی مانده در این محوطه، قدیمیترین سد ، داروخانه ، بازار، آمفی ﺗﺌﺎتر ،کلیسای قدیمی معروف به سن جورجی، معابد، زندان، سیاه چال و صد ها اثر باستانی دیدنی دیگر است.

Stone City Uplistsikhe

One of the most important spectacular places  is Georgia of the city between Tbilisi and Batumi, Uplistsikhe Stone City is that one of the most important political and religious centers pre-Christian Georgian

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.