سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

شعر طنز کرونا

بهزاد ناظمی بابادی شاعر بختیاری