سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

شعر طنز کرونا

بهزاد ناظمی بابادی شاعر بختیاری