سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

شعب اخذ رای سیار در بیمارستان و زندان های چهارمحال وبختیاری مستقر شد

شعب اخذ رای سیار در بیمارستان و زندان های چهارمحال وبختیاری مستقر شد


شرکت بیماران بستری در بیمارستان و زندانیان در بند در انتخابات

شعب اخذ رای سیار در بیمارستان و زندان های چهارمحال وبختیاری مستقر شد

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی چهارمحال وبختیاری گفت: به منظور جمع آوری آراء زندانیان استان یک صندوق اخذ رای سیار در زندان شهرکرد مستقر شد. عبدالرحمن توفیقیان روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این صندوق اخذ رای پس از جمع آوری آراء زندان شهرکرد، به زندان های بروجن و لردگان نیز برای جمع آوری آراء زندانیان منتقل می شود. مرتضی هاشم زاده، رییس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی چهارمحال وبختیاری نیز از استقرار یک شعبه سیار اخذ رای در بیمارستان هاجر(س) و آیت الله کاشانی شهرکرد خبر داد. به گزارش ایرنا، هفت بیمارستان دانشگاهی، یک بیمارستان تامین اجتماعی و یک مرکز درمان بیماران روانی در چهارمحال و بختیاری فعال است.