جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

شرکت در انتخابات و دخالت در امور کشور یک تکلیف الهی است

شرکت در انتخابات و دخالت در امور کشور یک تکلیف الهی است


Loading the player...

تکلیف شما چیست و تکلیف ملت چیست ؟ باید همه شما با تمام جدیت ، همه اشخاصی که در هر جا هستند اهل علمی که در هر جا هستند با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت. دخالت کنند در مسائل کشور.