رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

سوگواری پیامبر اکرم(ص)

سایه سار رحمت از سر مدینه کم شد

اشک چشم زهرا شعله غم عالم شدیعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید