حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سوگواری ضامن آهو

نسیم روایت شب بو هاست

زتربت لاله زار تو

ضمانت مشک آهوهاست

شمیم خوش مزار تو