رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸

سوگواری ضامن آهو

نسیم روایت شب بو هاست

زتربت لاله زار تو

ضمانت مشک آهوهاست

شمیم خوش مزار تویعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید