حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سوگواری سلطان خراسان

منم که به لطف روزی تو قد کشیدم

منم که یه عمر نمک محبت تو رو چشیدم