حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷

سوگواری سلطان خراسان

منم که به لطف روزی تو قد کشیدم

منم که یه عمر نمک محبت تو رو چشیدمیعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید