جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

سهم40 درصدی فناوری اطلاعات ازبهره وری کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

سهم40 درصدی فناوری اطلاعات ازبهره وری کشور

کسب و کار درکشور باید به سمت الکترونیکی شدن و فناوری اطلاعات سوق یابد

سهم40 درصدی فناوری اطلاعات ازبهره وری کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به سهم40 درصدی پیش بینی شده، بهره وری برای بخش ارتباطات درکشور، توسعه زیرساخت های ارتباطاتی وفناوری اطلاعات،کاهش هزینه ها، ارتقاء رفاه، بهره وری و افزایش امنیت خدمات مهمترین ابزارهای دستیابی به میزان بهره وری تعیین شده است. مرتضی براری گفت: امروزمهم ترین بحث درحوزه فناوری اطلاعات، اقتصادمقاومتی است که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب از تمامی بخش هاست. براری گفت: اقتصاد دانش بنیان درحوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات باید در کشورگسترش یابد و به تولید محتوا ونرم افزار منجر شود. وی حمایت ازبخش خصوصی را به عنوان ابزار توسعه خدمات الکترونیک و درنهایت تولید ثروت بر شمرد و گفت: دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش آی. سی. تی از ورود بخش خصوصی حمایت می کند. معاون حقوقی، امور دولت ومجلس وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: کسب و کار درکشور باید به سمت الکترونیکی شدن و فناوری اطلاعات سوق یابد. براری با تاکید بر اینکه موبایل باید پنجره واحد تمامی خدمات شود، افزود: دستگاه های اجرایی، ارائه خدمات به متقاضیان را باید به سرعت به فضای مجازی منتقل کنند.