رونق تولید ملی | شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سلامت باشید

Loading the player...

راهکارهای تندرستی در برنامه سلامت باشید از تولیدات شبکه استانی سیمای جهان بین بررسی می شود. این برنامه با هدف ارتقاء سطح سلامت و دانش عمومی بینندگان ، آشنایی با بیماریهای مختلف به خصوص بیماریهای شایع در استان، روشهای پیشگیری و مقابله با آنها، بیماریهای فصلی و ارائه راهکارهای درمانی با حضور پزشکان پخش می شود. سلامت باشید در بخشهای حدیث سلامتی، پیام سلامتی، مسیر سلامتی، سایت های سلامت، و پلاتوهای مجری روی آنتن می رود. این برنامه روزهای زوج ساعت 10 به مدت 30 دقیقه از دریچه دوربین سیمای جهان بین تقدیم علاقمندان می شود.

سال تولید: 1396/04/01

تهیه کننده و کارگردان: فرحناز حاتم پور

مجری و نویسنده: حمیرا فراتی

صدابردار:خالد حبیبی

تصویربردار:حمید عسگری، آرمان کریمی

تدوین: سمانه علی بابایی