سفره گنج العرش

سفره گنج العرش


سفره به معنی، بر پا داشتن مجلس برای دعا و نیایش به درگاه خدا و واسطه قرار دادن یکی از ائمه است. از آنچه که در سفره قرار دارد به عنوان تبرک ، شفا و ... به اقوام، آشنایان، دوستان و ... می‌دهند. این سفره نذری، ازجمله آیین‌هایی است، كه از زمان‌های دور به یادگار مانده است. از نظر مردم‌شناسی بسیار قابلت بررسی دارد. زندگی انسان در ادوار مختلف همیشه با دشواری‌های بسیار همراه بوده‌ است. انسان به دلیل عدم شناخت كافی از طبیعت و عدم آگاهی از علل به وجود آمدن منابع طبیعی همیشه با ترس می‌‌زیسته است. ترس از مرگ، ترس از گرسنگی، ترس از بلایای طبیعی و ...همیشه روح انسان را آزار ‌داده است.ولی انسان به روش‌های مختلف، از نظر روحی خود را با محیط انطباق داده است. ستایش به درگاه ایزد منان یکی از راه‌های انطباق انسان با مشكلات طبیعی بود. ایرانیان نیز برای ارتباط با معبود خود و نیروهای ماورای طبیعی آیین‌های مختلفی دارند.در بعضی از کتب این دعا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل و برای آن خواص و اثرات فراوانی نوشته اند و از آن جمله اینست : به خواننده ایندعا حضرت حق تعالی سه چیز مرحمت فرماید : اول برکت در روزی ، دوم از غیب روزی او میرسد ، سوم دشمن او نابود می شود و هر کس آن را بخواند و یا بنویسد و پیش خود نگه دارد از شرّ شیطان و بلیّات زمین و آسمان محفوظ ماند و اگر کسی این دعا را هر روز ورد خود کند و به شخص بیماری که اطباء از معالجه ی او نا امید شده اند بدمد خداوند عالم از فضل خود او را شفای عاجل عنایت فرماید و اگر کسی دارای اولاد نمی شود این دعا را با مشک و زعفران بنویسد و سی روز نزد خود نگاه دارد خداوند عالم او را اولاد کرامت فرماید و امید است که دارنده ی ایندعا در روز قیامت درجه و مقام عالی داشته باشد از خواص این دعا به همین مقدار اکتفا میشود .آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.