سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

سرطان و نشانه های آن

سرطان و نشانه های آن


Loading the player...

دانلود

دانش محققان روزبه روز درباره علل ايجاد و رشد سرطان بيشتر ميشود و همواره در جست وجوي را ههاي تازه تر و بهتري براي پيشگيري، تشخيص و درمان آن هستند. آنها همچنين در جست وجوي راه هايي هستند كه كیفيت زندگي مبتلايان به سرطان را در دورة درمان و پس از آن بهبود بخشند. سرطان، نوعي بيماري است كه در آن سلول های غیرطبیعی به صورت مهارنشدنی تكثير مییابد و میتواند بافتهای مجاور را درگير كند. سلول های سرطاني همچنين از طريق جريان خون يا لنف به ساير نقاط بدن گسترش پیدا میکند. تقسيم سلو ل های غیرطبیعی، مهار ناشدنی است و معلوم نيست كه چه زماني متوقف میشود. گاهي در روند منظم بدن اختلال ايجاد ميشود؛ يعني سلول هاي جديد زماني كه بدن به آنها نياز ندارد توليد ميشود و سلول هاي قديمي هم به موقع از بين نميرود. اين سلول هاي اضافي اغلب توده اي از بافت را شکل میدهد كه تومور ناميده ميشود. اين تومورها ممکن است خوش خيم يا بدخيم باشد. تومورهاي خو ش خيم، سرطاني نيست و به طور كلي ميتوان آنها را برداشت و اغلب دوباره رشد نميكند.سلول هاي آن به بافت هاي مجاور خود حمله نمی کند و در ديگر بخش هاي بدن منتشر نميشود و اين غدد به ندرت خطر جاني دارد. اما تومورهاي بدخيم (سرطاني) جدي تر از تومورهاي خو ش خيم است و ممکن است خطر جاني هم داشته باشد. البته در بيشتر موارد ميتوان آنها را برداشت، اما گاهي دوباره رشد ميكند. سلول هاي غدد بدخيم ممکن است از یک قسمت به ديگر اندام هاي بدن منتشر شود و نيز به بافت ها و اندامهاي مجاور خود حمله كند به آنها آسيب برساند. مهمترین علائمي كه بايد مراقب آنها باشيد و با يافتن هر كدام از آنها به پزشك مراجعه کنید، به قرار زير است:

تغيير در یک خال پوستي

وجود توده در هر جایی از بدن

زخمي كه بهبود نمییابد

سرفه يا گرفتگي صدا به طور مداوم

سوءهاضمه يا اختلال در بلع به طور مزمن

تهوع يا سرفه خون آلود

تغيير در عادات طبيعي روده مانند اسهال يا يبوست به طور دائم

كاهش وزن يا بی اشتهایی غیر قابل توجیه

Cancer symptoms

Researchers knowledge  from day to day  Increases about the causes and the development of cancer. Cancer is a disease in which abnormal cells for unbridled is proliferation

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.