حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۷ مهر ۱۳۹۷

سرزمین آسمانی

سرزمین آسمانی

آهنگساز و تنظیم کننده :فرناد شاه زیدی

شاعر : اسفندیار ساکنیان ،علی شریف ، مهدی عالی

خواننده :حسن مجیدی ، مسلم جهان پناه ،رضا صالحی