سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

سبد با شانه تخم مرغ

سبد با شانه تخم مرغ


Loading the player...

دانلود

برای درست کردن این سبد ما به دو تکه از شانه های تخم مرغ احتیاج داریم برای شروع یکی از شانه ها را بر می داریم و دو تکه از گوشه های شانه را برش می زنیم تا کار شبیه یک ظرف شود اطراف کار را مرتب می کنیم  تکه دیگر شانه تخم مرغ را بر می داریم و دسته سبد را از درون کار در می آوریم و با چسب به سبد می چسبانیم  .کار را با قلمو رنگ می کنیم و اجازه می دهیم کار خشک شود می توانیم داخل سبد را با گل های خشک تزیین کنیم

Basket with box of eggs

To fix bad we need two pieces of box of eggs. You have to start one of the baskets eggs on two slices of  corners cut like heading To work like a vessel

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.