سال نو سلام نو

مهدیه محمدی

ده چشمه

01/01/95

بهرام ایزدی

سامان

"

نرگس مرادی

شمس آباد

02/01/95

خیرالنسا روشن

هارونی

"

خانم آکار

جونقان

03/01/95

رضوان طاهری

سر تشنیز

"

سید یعقوب حسینی فرزند: آقانو

سر تشنیز

05/01/95

پریسا شاهین فرد

محمد رضا

سامان

"

وهاب سلحشوری

تراب

شهرکرد

06/01/95

فاطمه عابدی

جونقان

"

محمد رضا مرادی

درویش

قلعه تک

07/01/95

زینب عابدی

عباسعلی

فارسان

 

"

 

زهرا گودرزی

جونقان

08/01/95

اکبر مرادی

علی آقا

گهرو

"

میلاد خسروی

نورالله

راستاب

09/01/95

عنایت الله محمدی

قنبر علی

سامان

"

شوکت پامس

سامان

10/01/95

حسن اسکندری

ابراهیم

کوهرنگ

"

لیلا صابری

هارونی

"

صفر حاتمی

اردل

"

مرضیه عباسی

جونقان

11/01/95

مرضیه رضایی

غلامعلی

سلم

"

علی حسین مرادی

 

شلمزار

12/01/95

میلاد بکامین

گودرز

پردنجان

"

مریم کیانپور

فرامرز

سودجان

13/01/95

زهرا شیخی

بختیار

شوراب صغیر

"