رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه فناوری فراهم شود - نمایش محتوای خبر

 

 

زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه فناوری فراهم شود

عرصه فناوری

زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه فناوری فراهم شود

اسماعیل پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه فناوری در استان چهارمحال و بختیاری فراهم شود، اظهار داشت: حضور بخش خصوصی در عرصه فناوری می تواند موجب توسعه این بخش شود. وی افزود: بخش خصوصی با ورود به بخش فناوری می تواند زمینه تجاری سازی فناوری ها را فراهم کند که این امر موجب ایجاد اشتغال و توسعه استان چهارمحال و بختیاری می شود. سرپرست پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: پژوهش ها باید به فناوری تبدیل شود و زمینه بهره گیری از آنها فراهم شود. وی با اشاره به ضرورت تشکیل صندوق های پژوهش و فناوری در استان، ادامه داد: تشکیل صندوق های پژوهش و فناوری می تواند زمینه ورود بخش خصوصی به عرصه فناوری را افزایش دهد. اسماعیل پیرعلی گفت: باید در استان بسترها برای ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری در علم و فناوری فراهم شود و تلاش شود که بخش خصوصی به این حوزه جذب شود. سرپرست پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت و پتانسیل های بالایی وجود دارد که باید با بهره گیری از آنها در مسیر توسعه استان و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد گام برداشت.