جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

ریسک مشارکت پذیری مردم در سرمایه گذاری، نیازمند فرهنگ سازی - نمایش محتوای خبر

 

 

ریسک مشارکت پذیری مردم در سرمایه گذاری، نیازمند فرهنگ سازی

نسبت سرمایه گذاری مردم در امور اقتصادی کشور ارتقا یافته است

ریسک مشارکت پذیری مردم در سرمایه گذاری، نیازمند فرهنگ سازی

به گزارش ایرنا، سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در کشور با هدف بهبود فضای کسب و کار، کاهش تورم و رسیدن به توسعه پایدار از طریق سرمایه گذاری های مولد، نیازمند فرهنگ سازی، تسهیل شرایط از سوی دولت و قانون گذاران برای دوام و بقای سرمایه گذاری ضروری است. یک کارشناس و فعال بخش اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: در سال های گذشته سهم مردم در سرمایه گذاری های اقتصادی کم رنگ بوده ولی با اقدام ها و فرهنگ سازی انجام شده در سال های اخیر نسبت سرمایه گذاری مردم در امور اقتصادی کشور ارتقا یافته است. کاظم منزوی ادامه داد: به دلیل مشکلات و رکود اقتصادی در سال های گذشته مردم برای سرمایه گذاری در امور اقتصادی ریسک پذیری کمتری داشته اند. وی اضافه کرد: ذهنیت مردم از سرمایه گذاری، پس انداز پول در بانک و مسکن سازی در سال های گذشته بیشتر بوده است. منزوی تصریح کرد: امروزه تصور مردم از سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و تولیدات به گرفتن مجوز و استفاده از تسهیلات و یارانه دولتی است.وی گفت: با توجه به عملکرد مطلوب بورس در سال های اخیر و فرهنگ سازی های انجام شده، مردم به تازگی برای سرمایه گذاری در تولید ترغیب شده اند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارتقای شاخص های اقتصادی، بهبود سیاست های دولتی و فرهنگ سازی می تواند نقش مهمی در ارتقای سهم مردم در سرمایه گذاری بخش های اقتصادی داشته باشد. منزوی افزود: دولت هم اینک با تمام قوا با بهبود ساختارهای قانونی و بهبود زمینه ورود برای سرمایه گذاری مردم در تمامی زمینه ها، سهم مردم در سرمایه گذاری های بخش اقتصادی در کشور را رونق بخشیده است. یک کارشناس اقتصادی دیگر ادامه داد: قوانین حاکم بر کشور به گونه ای وضع شده که حضور مردم در فعالیت های سرمایه گذاری را کم رنگ کرده است.ملک محمد قربانپور با بیان این که باید شرایط، تسهیل کننده حضور مردم در فعالیت های سرمایه گذاری باشد، ادامه داد: ساختار قوانین برای مشارکت مردم در اقتصاد ملی باید تسهیل گر باشد.به گفته وی، فعالیت های بخش خصوصی و مردم هم اینک به گونه ای است که توان رقابت با بخش اقتصاد دولتی را ندارند.وی تصریح کرد: خلاف تلاش های انجام شده برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، شرکت ها و تعاونی ها آنگونه که باید از دولت نیستند و هنوز نیمه دولتی و خصوصی فعالیت دارند.قربانپور ادامه داد: باید با همان فرآیندی که مردم را در امور سیاسی و اجتماعی به مشارکت می طلبیم در امور اقتصادی نیز به مشارکت طلب کرد.این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: باید فرهنگ سازی و آگاه سازی شود تا مردم بدانند که برای امنیت، حفظ هویت و انسجام کشور نیاز است که در امور اقتصادی مشارکت و سرمایه گذاری داشته باشند.قربانپور گفت: باید برای ورود مردم در عرصه های سرمایه گذاری شرایط و زمینه های مساعد فراهم شود و بانک ها و نهاد پولی و مالی کشور نیز در راستای مردم و مشارکت مردم در سرمایه گذاری حرکت کند.یک کارشناس اقتصادی دیگر گفت: مشارکت مردم در سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور به تربیت اقتصادی در خانواده ها برمی گردد.صباح عباسی با بیان این که مدیریت پس انداز، ریسک پذیری و جابجایی پول در کشور به خوبی در بین مردم فرهنگ سازی نشده است، اظهار کرد: آموزش و اطلاع رسانی از شرایط بازار و تنوع و نحوه سرمایه گذاری به خوبی برای مردم اطلاع رسانی نشده است که این موضوع نیز از عوامل پایین بودن سهم سرمایه گذاری مردم در کشور است.به گفته وی، تجربه مردم در چند دهه اخیر نشان داده که تنها در بخش طلا و مسکن می توان اطمینان سرمایه گذاری داشت و تجربه و اطمینان مردم در بازار سهام و بورس اثبات و پایدار نشده است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای افزایش قدرت ریبسک پذیری و مشارکت مردم برای  سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور در برنامه های میان مدت و بلند مدت باید فرهنگ سازی شود و اطلاع رسانی را ابتدا از مدارس و دانشگاه ها آغاز کرد.عباسی تصریح کرد: باید برای آگاه سازی مردم برای استفاده از پس اندازهایشان در بخش تعاونی ها و تولید، تلاش و اقدام های فرهنگی انجام شود.به گفته وی، بحثی در دنیا مطرح است که عنوان می کند هرچه نرخ مالیات بیشتر باشد به دلیل پایین آمدن انگیزه تولید و ایجاد فرار مالیاتی، درآمد مالیات دولت پایین تر می آید. وی افزود: قوانین مالیاتی در کشور عامل دیگری است که انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری در بخش های تولید کشور را از سوی مردم کاهش داده است.عباسی تصریح کرد: نبود ثبات در قوانین بودجه ای و تجارت خارجی، نبود رویکرد بلند مدت در صادرات و واردات، نبود اطمینان برای مشارکت مردم در سرمایه گذاری ایجاد کرده است.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: توان کارشناسی برخی دستگاه ها برای اطلاع رسانی و جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ضعیف است و این موضوع خود عامل بازدارنده سرمایه گذاری و توقف مشارکت مردمی است.عباسی از قاچاق کالا و وابستگی اقتصاد به نفت نیز به عنوان عوامل بازدانده و ایستایی سرمایه گذاری مردم در بخش های مختلف اقتصادی نام برد.