رونق تولید ملی | شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۸

« بازگشت

روز واقعه

روز واقعهیعنی خدا آقای باقری را برای این چنین حال و هوایی ساخته.نمی دانید هر کلام ایشان از کربلا چه حال و صفای ی به ما جاماندگان اربعین می داد.خدا ایشان رابرای این استان و کشور حفظ نماید