سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

رمضان و رفع کدورت ها

رمضان و رفع کدورت ها


Loading the player...

ماه رمضان، بهترین زمینه برای رفع هر گونه کدورتی است که ریشه در هواهای نفسانی و حبّ و بغض های دنیوی دارد. چنانچه انسان ها در این فرصت مبارک به آثار محبت در راه خدا توجه کنند و پی آمدهای سوء کینه و کدورت را در نظر داشته باشند، بی شک، این بیماری روحی درمان پذیر خواهد بود.